- عدد زیر را با رقم بنویسید: (5/0)

صد و نود سه میلیارد و چهارده هزار و پنجاه و شش     

-------------------------------------------------------------------------------------------                                    

2-  به اندازه ی كسر داده شده ، از هر شكل هاشور بزنید: (1)

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

3- خمس 20 تا برابر است با ................... تا. (با رسم شكل)(1)

                                                                                                    

 -----------------------------------------------------------------------------------------

4- 5 تا --- می شود  ---                        یك یعنی 7 تا ........

 

   ...... تا --- می شود ---                                                                                                                 

--------------------------------------------------------------------------------------------

5- با توجه به واحد سمت چپ برای كسر         شكل رسم كنید: (1)

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------

6- عدد مخلوط را به كسر و كسر را به عدد مخلوط تبدیل كنید: (1)

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

7- باقی مانده ی تقسیم 75 بر 3 مثل باقی مانده ی تقسیم ......................... است بر 3 . یعنی .......... پس 75 بر 3 بخش  پذیر ............................                                                                                 (/75)

    ---------------------------------------------------------------------------------------- 

8- در جای خالی علامت مناسب     =    بگذارید: (1)

 ------------------------------------------------------------------------------------------

9- در جای خالی عدد مناسب بگذارید:(1)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

10- مساحت قسمت رنگی چقدر است؟(5/1)

قطر بزرگ لوزی4س

قطر کوچک لوزی 3س

-----------------------------------------------------------------------------------------

11- جمع و تفریق كنید و در صورت امكان ، حاصل را ساده و به عدد مخلوط تبدیل كنید:(3)

 -----------------------------------------------------------------------------------------

12- زمینی داریم به شكل مستطیل كه طول آن 800 متر و عرض آن 500 متر است . مساحت این زمین چند هكتار است؟ (5/1)

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

13- محمد در ساعت   49           8    صبح جمعه از منزل خارج شد و در ساعت  یك بعد از ظهر به منزل  بازگشت ، او چه مدت بیرون از منزل بوده است؟ (1) 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

14- کتاب فروشی کتاب های خود را با %25 تخفیف می فروشد . قیمت پشت جلد کتابی ۳۸۰۰ تومان است:

الف: ما برای خرید این کتاب چند تومان باید بپردازیم؟

ب: چند تومان به ما تخفیف می دهد؟ 

                 

                                                                                          (2)

15- اختلاف پول محمد به رضا 4500 تومان است . اگر نسبت پول آن ها یك به 4 باشد ، پول هر یک چه قدر است؟ (5/1)

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

16- در جای خالی كلمات یا اعداد مناسب بگذارید: (5/1)

الف: مساحت زمین های كشاورزی را با واحدی به نام ............................. اندازه می گیرند.

ب: یك هكتار مساحت مربعی است كه هر  ضلع آن ............... متر می باشد.

ج: فا صله های دور را با وسیله ای به نام ......................... اندازه می گیرند.

 

موفق و پیروز باشید

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 بهمن 1388    | توسط: شهرام حمیدی نژاد    | طبقه بندی: نمونه سوالات،     | نظرات()