قسمت اول: پاسخ صحیح را علامت بزنید : (هر مورد 5/0 نمره )

1- در كدام یك از موارد زیر ، ربایش بیشتر و جنبش كمتر است؟

الف: آب               ب: آهن                 ج: شیشه                     د: چوب

2- كدام یك ماشین ساده است؟

الف: دوچرخه                   ب: پیچ گوشتی                     ج: یخچال                   د: تلفن

3- از بدن كدام یك از موجودات زیر فسیل بهتری بدست می آید؟

الف: مورچه                ب: ملخ                     ج: ماهی                  د: مگس

4- كدام یك تغییر فیزیكی است؟

الف: سوختن چوب           ب: زنگ زدن آهن              ج: كپك زدن نان             د: تراشیدن مداد

5- برای تجزیه نور خورشید از كدام وسیله می توان استفاده كرد؟

الف: عدسی               ب: ذره بین               ج: آینه                  د: منشور

6- كدام یك عنصر است؟

الف: نفت                ب: اك‍سیژن               ج: نشاسته                د: الكل

 قسمت دوم:در جای خالی كلمات مناسب بنویسید: (هر مورد 5/0 نمره)

1- آب از اتم های ....................... و ............................ تشكیل شده است.

2- نام علمی زنگ آهن ................................... است.

3- بعضی از چشمه های نور................................ هستند . یعنی انسان آنها را ساخته است.

4- با پیدایش ................................... زندگی بر روی خشكی ها آغاز شد.

5- موتور الكتریكی انرزی ................................... را به ...................................... تبدیل می كند.

6- ................................... كتاب تاریخ زمین شناسی هستند.

=========================================================

قسمت سوم: به سوالات زیر جواب دهید:

1- برای آن كه جسمی دیده شود چه شرایطی لازم است ؟(5/1)

 

 

2- ترتیب پیدایش موجودات بر روی کره ی زمین را نام ببرید:(2)

 

 

3 -در شكل مقابل سه قسمت اهرم را نشان دهید:( 5/1)

 

4-كانون عدسی را تعریف كنید و در شكل مقابل رسم نمایید: ( 1)

 

 

5- فسیل چیست؟(1)

 

6- دو شباهت و دو تفاوت کوره ی آفتابی و عدسی را بنویسد(2)

شباهت:

تفاوت:

 

7- چرا برای انجام همه ی كارها نمی توان از ماهیچه ها استفاده كرد؟2مورد را بنویسید:( 1)

 

 

 8- آزمایشی را بنویسیدكه جنبش مولكولی را نشان دهد: ( 5/1 )

 

 

9- محسن پشت به آفتاب ایشتاده بود و با آب پاش به گلها آب می پاشید كه ناگهان شكل زیبایی مشاهده كرد .(5/1)

الف: نام این شكل زیبا چیست؟

ب: چگونه بوجود آمده است؟

موفق و پیروز باشید

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 بهمن 1388    | توسط: شهرام حمیدی نژاد    | طبقه بندی: نمونه سوالات،     | نظرات()